BẢO HIỂM HÀNG HẢI


Bảo hiểm cước phí, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh do tàu bị rủi ro, tai nạn

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm thân tàu biển

Bảo hiểm thân tàu song

Bảo hiểm thân tàu cá

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển, tàu song, tàu cá

Bảo hiểm tai nạn thủy thủ, thuyền viên

Bảo hiểm rui ro nhà thầu đóng tàu.


  • Tel: +84 4 62 76 46 76 - Fax: +84 4 62 76 46 57
  • Hotline: 0983 39 25 26
  • Email: info@namabroker.com.vn

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO