Môi giới bảo hiểm

 

➤ Đánh giá tổng thể và tư vấn chương trình bảo hiểm phù hợp cho từng đối tượng khách hàng

➤ Tìm các nhà tái bảo hiểm, nhà bảo hiểm phù hợp theo yêu cầu chương trình bảo hiểm

➤ Tư vấn, lập, đánh giá hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh, đấu thầu bảo hiểm. Tổ chức đấu thầu chào hàng theo ủy quyền của khách hàng

➤ Cung cấp các thông tin pháp lý, thông tin thị trường bảo hiểm trong và ngoài nước theo yêu cầu của khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ms Ngọc Anh0868815815

Tài liệu dự án

Tải xuống