TẤT CẢ VÌ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
TẤT CẢ VÌ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
Nam A JIBC là đơn vị có thế mạnh trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới bảo hiểm cho các dự án lớn, đặc biệt là các dự án thuộc Nhà nước quản lý, được tin tưởng lựa chọn là đơn vị tư vấn môi giới bảo hiểm , bên mời thầu cho hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia.
Xem thêm
logo

Về chúng tôi

Nam Á hoạt động tuân thủ đầy đủ theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Kinh doanh bảo hiểm về hoạt động tư vấn, môi giới bảo hiểm và các văn bản pháp lý liên quan. Nam Á cung cấp đầy đủ những dịch vụ liên quan đến việc thu xếp bảo hiểm và quản lý rủi ro cho chương trình bảo hiểm của Quý khách hàng. Ngoài thế mạnh về tư vấn, môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm Tài sản – kỹ thuật, Xây dựng - lắp đặt, bảo hiểm Hàng hải, bảo hiểm Hàng không, bảo hiểm Con người Nam Á cũng triển khai tư vấn, môi giới bảo hiểm cho toàn bộ các loại hình bảo hiểm trên thị trường.

Về chúng tôi

Sản phẩm dịch vụ

Bảo hiểm Xây dựng – Lắp đặt

Bảo hiểm Tài sản

Bảo hiểm Kỹ thuật

Bảo hiểm Hàng hải, Hàng hóa

Bảo hiểm Trách nhiệm

Bảo hiểm Con người

Bảo hiểm Xây dựng – Lắp đặt
Bảo hiểm Tài sản
Bảo hiểm Kỹ thuật
Bảo hiểm Hàng hải, Hàng hóa
Bảo hiểm Trách nhiệm
Bảo hiểm Con người

Dự án nổi bật

Xem thêm dự án
Không có dữ liệu

Đối tác

brand
brand
brand
brand
brand
brand