Về chúng tôi

Nam Á hoạt động tuân thủ đầy đủ theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Kinh doanh bảo hiểm về hoạt động tư vấn, môi giới bảo hiểm và các văn bản pháp lý liên quan. Nam Á cung cấp đầy đủ những dịch vụ liên quan đến việc thu xếp bảo hiểm và quản lý rủi ro cho chương trình bảo hiểm của Quý khách hàng. Ngoài thế mạnh về tư vấn, môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm Tài sản – kỹ thuật, Xây dựng - lắp đặt, bảo hiểm Hàng hải, bảo hiểm Hàng không, bảo hiểm Con người Nam Á cũng triển khai tư vấn, môi giới bảo hiểm cho toàn bộ các loại hình bảo hiểm trên thị trường.

Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm được Bộ Tài Chính cấp phép hoạt động từ ngày 8/10/2010

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Nam Á

Tên tiếng Anh:  Nam A Joint Stock Insurance Broker Company

Tên viết tắt: NAMA JIBC

Bộ nhận diện thương hiệu Của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Nam Á đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ Công nhận số 259336


Phương châm hoạt động của Công ty:

✔️     Khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động, tất cả vì quyền lợi và hiệu quả của khách hàng.

✔️     Cung cấp dịch vụ tư vấn phù hợp và đúng Pháp luật.

✔️     Chịu trách nhiệm trước khách hàng và Pháp luật về những gì chúng tôi tư vấn.

Nam Á hoạt động tuân thủ đầy đủ theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Kinh doanh bảo hiểm về hoạt động tư vấn, môi giới bảo hiểm và các văn bản pháp lý liên quan. Nam Á cung cấp đầy đủ những dịch vụ liên quan đến việc thu xếp bảo hiểm và quản lý rủi ro cho chương trình bảo hiểm của Quý khách hàng.

Ngoài thế mạnh về tư vấn, môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm Tài sản – kỹ thuật, Xây dựng - lắp đặt, bảo hiểm Hàng hải, bảo hiểm Hàng không, bảo hiểm Con người Nam Á cũng triển khai tư vấn, môi giới bảo hiểm cho toàn bộ các loại hình bảo hiểm trên thị trường

MẠNG LƯỚI LÀM VIỆC

Trụ sở chính:

Địa chỉ           : Tầng 4, tòa N02, số 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tel                 : (024) 3209 3209

Fax                : (024) 6276 4657

Hotline          : 0868 815 815

Email             : nama@namabroker.com.vn

Website         : www.namabroker.com.vn   

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng tại Hải Phòng.   

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ms Ngọc Anh0868815815

Tài liệu dự án

Tải xuống