Tư vấn Bảo hiểm trách nhiệm

15/8/2011 15:25
Tư vấn Bảo hiểm trách nhiệm
Thực hiện tư vấn, môi giới bảo hiểm, đảm bảo tính hiệu quả trong việc tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn nhà bảo hiểm, chuyển giao rủi ro, đàm phán các vấn đề thực tế phát sinh liên quan đến bảo hiểm và giải quyết bồi thường trong bảo hiểm trách nhiệmBẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM


Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Bảo hiểm trách nhiệm của các nhà thầu Dầu khí

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm chứng khoán

Bảo hiểm trách nhiệm giao nhận, kho vận, tư vấn, môi giới

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Bảo hiểm  trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

Bảo hiểm  trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người làm công

Bảo hiểm  trách nhiệm của người vận tải đa phương thức

Bảo hiểm  trách nhiệm Phòng Công chứng

Viết phản hồi

Tên của bạn     Email

  • Tel: +84 4 62 76 46 76 - Fax: +84 4 62 76 46 57
  • Hotline: 0983 39 25 26
  • Email: info@namabroker.com.vn

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO