Tư vấn Bảo hiểm Xây dựng, lắp đặt

15/8/2011 14:45
Tư vấn Bảo hiểm Xây dựng, lắp đặt
Thực hiện tư vấn, môi giới bảo hiểm, đảm bảo tính hiệu quả trong việc tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn nhà bảo hiểm, chuyển giao rủi ro, đàm phán các vấn đề thực tế phát sinh liên quan đến bảo hiểm và giải quyết bồi thường trong bảo hiểm xây dựng, lắp đặt.

Thực hiện tư vấn, môi giới bảo hiểm, đảm bảo tính hiệu quả trong việc tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn nhà bảo hiểm, chuyển giao rủi ro


BẢO HIỂM XÂY DỰNG, LẮP ĐẶTBảo hiểm  mọi rủi ro về xây dựng

Bảo hiểm  mọi rủi ro về lắp đặt

Bảo hiểm trách nhiệm của nhà tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

Bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công

Bảo hiểm tai nạn đối với người lao động trong các DN xây dựng, lắp đặt

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba

Viết phản hồi

Tên của bạn     Email

  • Tel: +84 4 62 76 46 76 - Fax: +84 4 62 76 46 57
  • Hotline: 0983 39 25 26
  • Email: info@namabroker.com.vn

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO