TỔNG DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM QUÝ III/2023 GIẢM 10,4% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Tổng doanh thu phí bảo hiểm quý III/2023 ước đạt 52.900 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ, 9 tháng năm 2023 doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ vẫn tiếp tục giảm, trong khi doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng nhẹ.

 

Doanh thu phí bảo hiểm được công bố định kỳ hàng quý, lần đầu trong báo cáo của Tổng cục Thống kê là vào năm 2016. Từ đó đến hết năm ngoái, chỉ tiêu này luôn tăng trưởng 2 chữ số, ở mức 17-22%. Tuy nhiên, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường giảm lần đầu tiên vào quý II/2023 vừa rồi đến hết quý III/2023 vẫn chưa phục hồi.

Cụ thể, quý đầu năm, chỉ tiêu này vẫn tăng trưởng 6,8% nhưng đến quý II quay đầu giảm 3,1% và quý III giảm 10,4% như công bố mới nhất

 

Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng cục Thống kê, tổng doanh thu phí bảo hiểm quý III/2023 ước đạt 52.900 tỷ đồng (giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2022). Tính chung 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 165.600 tỷ đồng (giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó: Doanh thu phí lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.200 tỷ đồng (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 113.400 tỷ đồng (giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2022). Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 57.100 tỷ đồng (tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2022).

Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 746,7 tỷ đồng (tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 890,5 tỷ đồng (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường bảo hiểm đang gặp khó khăn nhất định do quy định chặt chẽ của hợp đồng bảo hiểm từ kênh bán hàng qua các ngân hàng. Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 9 tháng năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm trước.

 

 

Mặc dù doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ giảm nhưng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đang có xu hướng tăng do các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang rất nỗ lực ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác tiềm năng nhằm mở rộng thị trường, giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, kỳ vọng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và duy trì được mức tăng trưởng doanh thu bền vững.

Bên cạnh đó các Doanh nghiệp Môi giới bảo hiểm đang có những động thái tích cực trong việc tham gia tư vấn bồi thường, đánh giá rủi ro cũng như xây dựng các chương trình bảo hiểm đảm bảo tối ưu hóa quyền lợi khách hàng nhằm gây dựng lại hình ảnh Thị trường bảo hiểm Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Với sự cố gắng chuyển đổi từ các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm hoàn toàn có thể thấy được triển vọng khởi sắc trở lại tăng trưởng Doanh thu phí bảo hiểm trong kỳ cuối năm 2023 và 2024 của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ms Ngọc Anh0868815815

Tài liệu dự án

Tải xuống