ÔNG LỚN BẢO HIỂM HÀN QUỐC DB INSURANCE MUỐN THÂU TÓM 75% CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (VNI)

 

          Vào ngày 22/2/2023, Tổng công ty Bảo hiểm Hàng không (UPCoM: AIC) đã công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

 
 


       Theo đó, một nhóm 20 cổ đông (19 cá nhân và 1 tổ chức) đã lên kế hoạch chuyển nhượng 75% vốn AIC cho DB Insurance. Ngoài ra, nhóm cổ đông cũng kiến nghị HĐQT đưa vào chương trình họp và trình ĐHĐCĐ bất thường (tổ chức ngày 27/2) về việc xin chấp thuận cho DB Insurance được nhận chuyển nhượng cổ phiếu AIC mà không phải thực hiện chào mua công khai.

       HĐQT nhận thấy kiến nghị của nhóm cổ đông nêu trên phù hợp theo quy định, do đó đã chấp thuận kiến nghị và sẽ đưa nội dung này vào dự kiến chương trình ĐHĐCĐ bất thường.

       Xét về quy mô tài sản, DB Insurance nằm trong top 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại thị trường Hàn Quốc. Tổ chức này cũng không xa lạ tại thị trường Việt Nam khi đã xuất hiện trên thị trường hơn 10 năm trước.

       Năm 2015, DB Insurance mua cổ phần của Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và vẫn đang là một trong hai nhóm cổ đông lớn nhất tại đây với tỷ lệ sở hữu 37,3%.

       Nếu thương vụ trên diễn ra thành công, DB Insurance sẽ trở thành công ty mẹ của VNI với tỷ lệ sở hữu là 75% vốn điều lệ và nắm quyền chi phối doanh nghiệp này. 

 

Nguồn: Báo đầu tư; vietnambiz; cafef

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ms Ngọc Anh0868815815

Tài liệu dự án

Tải xuống