NAM A JIBC - THÔNG BÁO CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM HIỆN HÀNH

Ngày 27/11/2023 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Nam Á Trân trọng Thông báo đến Quý Khách hàng và đối tác về việc thay đổi văn bản quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm chi tiết theo công văn số 530/CV-NA/2023.

Tại công văn sô 530/CV-NA/2023 Công ty cổ phần môi giơi bảo hiểm Nam Á thông báo tới Quý khách hàng, đối tác các nội dung như sau:

Quý khách hàng đối tác có thể xem chi tiết các văn bản pháp luật bảo hiểm hiện hành tại link dưới đây:
Nghị định 46/2023/NĐ-CP (tại đây)

Nghị định 67/2023/NĐ-CP (tại đây)

Thông tư67/2023/TT-BTC (tại đây)

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ms Ngọc Anh0868815815

Tài liệu dự án

Tải xuống