CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023

CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023
CBNV NAM Á - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023

Ngày 26/01/2024 Công ty MGBH Nam Á đã long trọng tổ chức lễ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 & triền khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 tại trụ sở công ty. Trong buổi lễ Ông Nguyễn Như Minh - PTGĐ đã có bài phát biểu Tổng kết nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2023 và triển khai phường hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT và BLĐ công ty. Chủ trì cuộc họp Ông Nguyễn Đức Thỏa thay mặt HĐQT và BLĐ đã ghi nhận những ý kiến của CBNV về khó khăn đã gặp trong năm 2023 đồng thời tham khảo các đề xuất khắc phục và đưa ra chỉ đạo giúp CBNV có thể hoàn thành tốt hơn trong năm 2024. Kết thúc buổi họp Toàn thể CBNV công ty cùng Ban Lãnh Đạo đã tham dự buổi tiệc tổng kết trong không khí vui vẻ, đầm ấm.

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ms Ngọc Anh0868815815

Tài liệu dự án

Tải xuống