MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CHÍNH


Bằng kinh nghiệm và năng lực của mình, ban lãnh đạo công ty đã từng tư vấn cho khách hàng trong việc đánh giá, quản lý và chuyển giao rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế, các Cơ quan, các Bộ, Ngành chủ chốt của nền Kinh tế nhu:

Bộ Quốc Phòng Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tổng cục Hải quan
Hàng không (trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam, Pacific Airlines)
Các công ty Tài chính (Công ty cho thuê tài chính NHNN1 – ALC1, VINASHIN)
Các Tổng Công ty: LILAMA, LIGOGI, EVN, SABECO, TKV, Đường sắt Việt Nam)
Và nhiều khách hàng khác


  • Tel: +84 4 62 76 46 76 - Fax: +84 4 62 76 46 57
  • Hotline: 0983 39 25 26
  • Email: info@namabroker.com.vn

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO