BẢO HIỂM XÂY DỰNG, LẮP ĐẶTBảo hiểm  mọi rủi ro về xây dựng

Bảo hiểm  mọi rủi ro về lắp đặt

Bảo hiểm trách nhiệm của nhà tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

Bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công

Bảo hiểm tai nạn đối với người lao động trong các Doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba

  • Tel: +84 4 62 76 46 76 - Fax: +84 4 62 76 46 57
  • Hotline: 0983 39 25 26
  • Email: info@namabroker.com.vn

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO