Tư vấn Bảo hiểm kỹ thuật

15/8/2011 14:59
Tư vấn Bảo hiểm kỹ thuật
Thực hiện tư vấn, môi giới bảo hiểm, đảm bảo tính hiệu quả trong việc tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn nhà bảo hiểm, chuyển giao rủi ro, đàm phán các vấn đề thực tế phát sinh liên quan đến bảo hiểm và giải quyết bồi thường trong bảo hiểm kỹ thuật

Thực hiện tư vấn, môi giới bảo hiểm, đảm bảo tính hiệu quả trong việc tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn nhà bảo hiểm, chuyển giao rủi ro


BẢO HIỂM KỸ THUẬT  Bảo hiểm kỹ thuật thông tin phát thanh truyền hình

  Bảo hiểm thiết bị điện tử

  Bảo hiểm thiệt hại máy móc, thiết bị

  Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp

  Các loại bảo hiểm trong động khai thác và chế biến Dầu, Khí

  Các loai bảo hiểm trong hoạt động Hàng không

  Các loại bảo hiểm của các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, khí điện

Viết phản hồi

Tên của bạn     Email

  • Tel: +84 4 62 76 46 76 - Fax: +84 4 62 76 46 57
  • Hotline: 0983 39 25 26
  • Email: info@namabroker.com.vn

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO