Tư vấn Bảo hiểm Hàng hải

15/8/2011 14:24
Tư vấn Bảo hiểm Hàng hải
Thực hiện tư vấn, môi giới bảo hiểm, đảM bảo tính hiệu quả trong việc tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn nhà bảo hiểm, chuyển giao rủi ro, đàm phán các vấn đề thực tế phát sinh liên quan đến bảo hiểm và giải quyết bồi thường trong bảo hiểm hàng hải




BẢO HIỂM HÀNG HẢI


Bảo hiểm cước phí, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh do tàu bị rủi ro, tai nạn

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm thân tàu biển

Bảo hiểm thân tàu song

Bảo hiểm thân tàu cá

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển, tàu song, tàu cá

Bảo hiểm tai nạn thủy thủ, thuyền viên

Bảo hiểm rui ro nhà thầu đóng tàu.


Viết phản hồi

Tên của bạn     Email

  • Tel: +84 4 62 76 46 76 - Fax: +84 4 62 76 46 57
  • Hotline: 0983 39 25 26
  • Email: info@namabroker.com.vn

ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO